Montfoort Vitaal

Opening QR-FIT beweegroute!
Op dinsdag 30 mei hebben wethouder Kees van Dalen en de buurtsportcoaches in het stadspark de QR-FIT beweegroute geopend!

De beweegroute maakt het mogelijk om gratis in de buitenlucht in beweging te komen. Na het scannen van de codes zie je elke dag nieuwe oefeningen, dus elke dag is een unieke workout. Het leuke hiervan is dat iedereen hieraan mee kan doen én kan genieten van de omgeving

Download de QR-FIT app om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten op de route: https://qr-fit.nl/download-de-app

Vitaliteitsakkoord geactualiseerd

De drie kernambities van het Vitaliteitsakkoord zijn:

  1. Iedere inwoner beweegt
  2. Vitale verenigingen
  3. Gezonde inwoners

Om deze ambities te bereiken hebben heeft de Regiegroep Actief Montfoort op 9 mei jl. de onderliggende doelstellingen en acties geactualiseerd. Samen met verenigingen en andere maatschappelijke organisaties zijn de resultaten en ervaringen van de afgelopen jaren besproken. Veel doelstellingen zijn het hetzelfde gebleven. Sommige doelstellingen zijn aangescherpt en er zijn een aantal acties toegevoegd. 

Op 13 juni a.s. wordt het geactualiseerde Vitaliteitsakkoord in de Regiegroep vastgesteld en op deze pagina gepubliceerd. 

Zomer op het plein!!

Vanaf donderdag 21 juli organiseren de buurtsportcoaches tussen 19:00 en uiterlijk 21:00 uur sporten en spellen op het Doelenplein in Montfoort (langs de Hollandse IJssel nabij het zwembad). 

Dit is de opvolger van “FC Utrecht in de wijk”. In 2021 heeft FC Utrecht met de gemeente Montfoort en stichting Montfoort Vitaal een convenant afgesloten waarin is afgesproken dat Montfoort Vitaal wekelijks sport- en spelactiviteiten in de wijk organiseert. 

In totaal waren 12 gemeenten aangesloten. Per 1 september a.s. stopt FC Utrecht met dit project bij alle aangesloten gemeenten.

FC Utrecht in de wijk post

Over Ons

Montfoort Vitaal geeft ons actieve verenigingsleven aandacht. Daarnaast stimuleren we een actieve en gezonde leefstijl. 

We organiseren gezellige activiteiten, waarbij plezier van samen gezond bewegen voorop staat. Montfoort Vitaal werkt daarbij samen met verenigingen, scholen, SWOM, Knooppunt en vele andere organisaties. 

Ons doel is om elke inwoner van Montfoort en Linschoten uit te nodigen om met een actieve en gezonde leefstijl twee vitale jaren aan het leven toe te voegen.

Montfoort Vitaal – daar krijg je energie van!

Initiatiefnemers