Privacyverklaring

We gaan voorzichtig om met uw gegevens

Voor het organiseren van activiteiten zijn persoonsgegevens nodig. Bij een inschrijving worden deze door de deelnemers verstrekt.

Iedereen heeft recht op privacy en heeft het recht om te weten wat er met deze gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring beschrijven we het doel, de verantwoordelijkheden, het verwerken en bewaren van gegevens, het gebruik van sociale media en eventuele vragen en klachten over privacy.

Doel

Om deel te kunnen nemen aan activiteiten schrijven deelnemers zich in via deze website. Veelal schrijven ouders hun kinderen in. Bij inschrijving worden de naam, het telefoonnummer en het emailadres van de deelnemer vastgelegd. Bij kinderen wordt de leeftijd en school van deelnemer en het telefoonnummer en e-mail van een ouder/verzorger vastgelegd.

Verantwoordelijkheden

De Coördinator Buurtsportcoach is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens. De buurtsportcoaches zijn veelal belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens. De Coördinator Buurtsportcoach draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

Verwerken en bewaren gegevens

Montfoort Vitaal bewaart persoonsgegevens in een beveiligde database. Deze database bevindt zich op een server in Nederland. Alleen de buurtsportcoaches en de ontwikkelaar van de website hebben toegang tot deze website. Montfoort Vitaal gebruikt deze gegevens alleen voor het organiseren van de activiteiten. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard, zodat de buursportcoaches de e-mailadressen van de ouders kan gebruiken om kinderen voor vervolgactiviteiten uit te nodigen. Ouders kunnen per mail (john@debuurtsportcoach.nl) verzoeken om de persoonsgegevens van zichzelf en hun kinderen in te zien, te laten wijzigen en te laten verwijderen.

Social media

Montfoort Vitaal beschikt over een website, een Instagram en een Facebookpagina waarop foto’s en video’s van activiteiten te zien zijn. Op deze website staan enkele (oude) foto’s die de sfeer van de activiteiten weergeven. Buurtsportcoaches vragen vooraf toestemming voor het maken van foto’s en video’s. Kinderen worden niet van dichtbij in beeld gebracht. Ouders kunnen foto’s en video’s voor eigen gebruik van de eigen kinderen maken.

Vragen en klachten

Indien een betrokkene vragen heeft over privacy en/of van mening is dat deze privacyverklaring niet worden nageleefd, kan hij/zij zich per mail richten tot de Coördinator Buurtsportcoach (john@montfoortvitaal.nl).

 

Privacyverklaring Montfoort Vitaal – versie 1.0 – 1 april 2021