Vitaliteitsakkoord​

Wat is het Vitaliteitsakkoord?

Het Vitaliteitsakkoord bevat de afspraken tussen sportverenigingen, organisaties uit onderwijs, zorg en welzijn, het bedrijfsleven en de gemeente. In Montfoort gaan we voor samen gezond bewegen én het versterken van de sportaanbieders. Het Vitaliteitsakkoord Montfoort 2020 – 2021 kun je HIER downloaden. 

Op 15 juni 2021 is Vitaliteitsakkoord 2.0 door de betrokken partners ondertekend. Dit vitaliteitsakkoord is gebaseerd op het Nationale Preventieakkoord, heeft het matigen van alcohol gebruik en het stimuleren van gezond gewicht als doelstelling en bevat 4 extra acties. Het volledige Vitaliteitsakkoord 2.0 is HIER te downloaden. 

De Regiegroep Montfoort Vitaal bewaakt en stuurt de uitvoering. Hieronder de status van de acties uit het Vitaliteitsakkoord (per 1 april 2021):

A. PASSEND en INCLUSIEF beweegaanbod

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
A.1 Stimuleren inactieve inwoners om te bewegen

Wat we doen: Mensen benaderen, hen kennis laten maken met het beweegaanbod, uitnodigen om deel te nemen en dat positief belonen.

Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Adviesraad, SWOM, Buurtsportcoach, Knooppunt
27-10-2020 - 30-04-2021
100%
A.2 Beweegaanbod voor de jongste jeugd (2 - 5 jaar)
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Buurtsportcoach, Yellowbellies, gv TOOS
01-04-2021 - 31-10-2021
50%
A.3 Creëren beweegaanbod voor senioren

Wat we doen: Wandelen en fietsen waarbij het ontmoeten centraal staat

Aanvoerder:
Spelers: Montfoort SV, gv TOOS, Buurtsportcoach, Gemeente
01-05-2021 - 31-12-2021
8%
A.4 Beweegaanbod voor nieuwkomers in de gemeente

Wat we doen: Wandeltocht langs de sportaccommodaties, fitroutes en speelvelden van onze gemeente.

Aanvoerder: Vluchtelingenwerk
Spelers: Buurtsportcoach, Vluchtelingenwerk, Gemeente
01-04-2021 - 31-07-2021
100%
A.5 Beweegaanbod voor inwoners met verminderde vitaliteit

Wat we doen: Via zorg en welzijnorganisaties mensen informeren en begeleiden.

Aanvoerder: Adfys
Spelers: Bootcamp, Wanda wandelt, Adfys, Buurtsportcoach, SBML, Barbara Griffioen
01-02-2021 - 30-11-2021
20%

B. VEILIGE en UITDAGENDE sportomgeving

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
B.1 Meedenken bij de herinrichting van schoolpleinen en stadsparken

Wat we doen: Een fitroute met beweegtoestellen door Montfoort

Aanvoerder: Regiegroep
Spelers: Yellowbellies, Wanda wandelt, Streekfonds Lopikerwaarden, Bootcamp, Heeswijk school, Kompas , Knooppunt, Gemeente, Regiegroep
01-04-2021 - 31-12-2021
5%
B.2 Veilige fiets- en wandelroutes creëren

Wat we doen: Een fitroute met beweegtoestellen door Montfoort

Aanvoerder: Regiegroep
Spelers: Wanda wandelt, Knooppunt, Gemeente, Regiegroep
01-07-2021 - 31-12-2021
0%
B.3 Leefomgeving fysiek toegankelijk voor iedereen

Wat we doen:

Aanvoerder: Regiegroep
Spelers: Streekfonds Lopikerwaarden, Knooppunt, Yellowbellies, Gemeente, Regiegroep
01-07-2021 - 31-12-2021
0%

C. Jeugd leert GOED bewegen

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
C.1 Aantal lessen bewegingsonderwijs voldoet aan norm en is van goede kwaliteit

Wat we doen: Een gymzaal met gymleraar aanbieden

Aanvoerder: SBML
Spelers: Buurtsportcoach, Yellowbellies, SBML, GGD, Heeswijk school, Kompas , Gemeente
01-01-2021 - 31-12-2021
5%
C.2 Inzetten op brede motorische ontwikkeling bij jeugd en jongeren
Aanvoerder: SBML
Spelers: Buurtsportcoach, Yellowbellies, Montfoort SV, SBML, GGD, Heeswijk school, Kompas , Gemeente
01-04-2021 - 31-12-2021
2%
C.3 Extra aandacht voor talentontwikkeling
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Buurtsportcoach, GGD, Heeswijk school, Kompas , Jeugdteam
27-10-2020 - 31-12-2021
20%
C.4 Ondersteunen beweegaanbieders
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Buurtsportcoach, Yellowbellies, gv TOOS, TV Montfoort
27-10-2020 - 31-12-2021
5%

D. GEMAKKELIJK en VINDBAAR beweegaanbod

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
D.1 Financiële ondersteuningsmogelijkheden om te bewegen inzichtelijk

Wat we doen: Een pagina met informatie op het JeugdSport- en CultuurFonds op het nieuwe platform

Aanvoerder: Adviesraad
Spelers: SWOM, Adviesraad, Buurtsportcoach, Knooppunt, Gemeente
27-10-2020 - 31-12-2021
20%
D.2 Eén online platform voor beweegaanbod, nieuws en vraag en aanbod

Wat we doen: Selectie en implementatie van een nieuw platform

Aanvoerder: Regiegroep
Spelers: Montfoort Actief, SWOM, Buurtsportcoach, Adviesraad, gv TOOS, Wanda wandelt, Knooppunt, Gemeente, Regiegroep
27-10-2020 - 31-12-2021
30%
D.3 Gebruik maken van elkaars initiatieven om aanbod te promoten
Aanvoerder: STAM
Spelers: STAM, Knooppunt
27-10-2020 - 31-12-2021
10%

E. Jongeren STIMULEREN tot GEZONDE leefstijl

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
E.1 Weerbaarheidstrainingen
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Yellowbellies, Buurtsportcoach, Heeswijk school, Kompas
27-10-2020 - 31-12-2021
5%
E.2 Werkgroep met sleutelfiguren
Aanvoerder: Gemeente
Spelers: SWOM, Jeugdteam, GGD, Gemeente
27-10-2020 - 31-12-2021
50%
E.3 Alcoholvrij evenement organiseren

Wat we doen: Onlinevoorstelling Onder Invloed voor Ouderen en in een sportkantine de voorstelling HotSpot voor jongeren

Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Buurtsportcoach, Streekfonds Lopikerwaarden, STAM, GGD, Horeca
27-10-2020 - 31-12-2021
50%
E.4 Thema-avonden voor opvoeders
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Buurtsportcoach, GGD, SWOM, Montfoort SV, Jeugdteam
27-10-2020 - 31-12-2021
0%
E.5 Convenant met (para)horeca over beperken genotsmiddelen
Aanvoerder: Gemeente
Spelers: Montfoort SV, TV Montfoort, Gemeente, Horeca
27-10-2020 - 31-12-2021
0%
E.6 Werken aan rookvrije sportaccommodaties

Wat we doen: In het najaar van 2021 gaan we een inventarisatie maken van de huidige rookvrije sportaccommodaties en een voorlichting geven aan de beheerders van de overige accommodaties. De accommodaties die rookvrij zijn komen op de kaart: www.rookvrijegeneratie.nl/op-de-kaart/

Aanvoerder: Gemeente
Spelers: SBML, TV Montfoort, Gemeente, SBSR
27-09-2021 - 31-12-2021
0%

F. ACTIEVE en DESKUNDIGE vrijwilligers

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
F.1 Deelnemen training werven vrijwilligers
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: SBML, Montfoort Actief, Buurtsportcoach, gv TOOS
27-10-2020 - 31-12-2021
0%
F.2 Actief inzetten op deskundigheidsbevordering vrijwilligers en -organisaties
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Buurtsportcoach, SWOM, Yellowbellies
27-10-2020 - 31-12-2021
0%
F.3 Montfoort Werkt is dé vindplaats voor vrijwilligerswerk

Wat we doen: In nieuwsbrief aan partners aandacht besteden aan de mogelijkheden van Montfoort Werkt

Aanvoerder: Ondernemers
Spelers: SWOM, Ondernemers
01-04-2021 - 31-12-2021
50%
F.4 Vrijwilligerswerk laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners

Wat we doen: Maatschappelijke Dienst voor jongeren (14-27 jaar)

Aanvoerder: SWOM
Spelers: SWOM, Adfys, Yellowbellies
01-07-2021 - 31-12-2021
0%

G. POSITIEVE en GEZONDE beweegomgeving

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
G.1 Inzetten op gezonde scholen
Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: GGD, Buurtsportcoach, Heeswijk school, Kompas , Yellowbellies, Barbara Griffioen
01-07-2021 - 31-12-2021
0%
G.2 Alle vertrouwenspersonen in beeld
Aanvoerder: Regiegroep
Spelers: Regiegroep
01-07-2021 - 31-12-2021
0%
G.3 VOG voor alle vrijwilligers
Aanvoerder: Regiegroep
Spelers: Montfoort SV, Regiegroep
01-07-2021 - 31-12-2021
0%

H. Matig ALCOHOL gebruik en gezond GEWICHT inwoners

Begin- en einddatum
1e kwartaal 2023
2e kwartaal 2023
3e kwartaal 2023
4e kwartaal 2023
H.1 Theatervoorstellingen over alcohol en middelengebruik

Wat we doen: Met theatervoorstellingen voor ouders en jongeren bewustzijn over alcohol en middelengebruik creëren

Aanvoerder: Regiegroep
Spelers: Gemeente, GGD, Montfoort SV, Regiegroep
15-06-2021 - 31-12-2021
0%
H.2 Behoefteonderzoek inwoners terugdringen overgewicht

Wat we doen: Behoefteonderzoek inwoners gericht op fysieke, mentale en sociale weerbaarheid en terugdringen overgewicht

Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Gemeente, Regiegroep, Buurtsportcoach
01-09-2021 - 31-12-2021
0%
H.3 Met Fitcoins jongeren uitdagen om hun weerbaarheid te verbeteren

Wat we doen: Met Fitcoins jongeren van 13 tot 27 jaar uitdagen om hun fysieke, mentale en sociale weerbaarheid te verbeteren

Aanvoerder: Buurtsportcoach
Spelers: Regiegroep, Ondernemers, Buurtsportcoach
15-06-2021 - 31-12-2022
0%
H.4 Fietsen voor ouderen

Wat we doen: Prettige en veilige fietsroutes, koffie to Go, gezonde snacks, fietsactiviteiten gericht op gezond gewicht en voorkomen van eenzaamheid

Aanvoerder: Gemeente
Spelers: SWOM, Knooppunt, Gemeente
15-06-2021 - 31-12-2021
0%