Fitroute en (natuur)speelplaats

Van een idee voor een fitroute met uitdagende toestellen…

Hobie Gras en Joris van Rossum willen graag een fitroute met uitdagende toestellen in Montfoort. Dit idee sluit goed aan op het Vitaliteitsakkoord van Montfoort. Dit akkoord bevat namelijk ‘Een VEILIGE en UITDAGENDE sportomgeving’ als doelstelling én ‘Veilige fiets- en wandelroutes creëren’ als actie.

Stichting Montfoort Vitaal heeft het idee van Hobie en Joris omarmt en uitgewerkt in een plan en video (zie hierboven) voor een QR Fitroute langs bestaande speelpleinen. Na aanleg van de fitroute willen we de speelpleinen – op basis van de behoeften van omwonenden – voor alle doelgroepen uitdagender maken. 

naar een groter plan voor een groene en gezonde leef- en beweegomgeving.

De gemeente is enthousiast over het plan en heeft Montfoort Vitaal gevraagd om afstemming te zoeken met het plan van het streekfonds Lopikerwaard voor een natuurspeelplaats in het stadspark. In de toekomstige natuurspeelplaats komen waterspelen, een waterspeelplek met een energiefiets, een wilgenfort, een kinderspeelhoek, een palenpad en driehoeksmatten en en balanceertouwen tussen bomen (zie afbeelding hieronder). Als eerste willen we de kleine vijver in de het stadspark opknappen. We willen stapstenen en een balanceerboom over het water leggen en deze laten aansluiten op de QR fitroute. Op deze manier dragen we bij aan een groene en gezonde leef- en beweegomgeving. 

 

Momenteel wordt het plan samen met de gemeente verder uitgewerkt dat duidelijk maakt wie verantwoordelijk is voor beheer, ouderhoud en toezicht. Samen met het Streekfonds Lopikerwaard worden partijen benaderd voor een financiële bijdrage. Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met Joris van Rossum: joris@montfoortvitaal.nl